Regulaminy

Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim.

1) Przedszkole jest czynne od godziny 7.00 do 17.00 

2) Personel pedagogiczny pracuje w/g organizacji przedszkola

3) Statut przedszkola dostępny jest do wglądu rodziców i znajduje się w kancelarii

4) Woźne pracują od godziny 8.00 do 16.00 i 9.00 do 17.00

5) Pracownicy kuchni pracują od godziny 7.00 do 15.00

6) Intendentka pracuje od godziny 7.00 do 15.00

7) Pomoc nauczyciela pracuje od godziny 8.00 do 16.00

8) Schodzenie dzieci odbywa się od godziny 7.00 do 8.00

9) Posiłki wydawane są według ustalonych godzin

  ŚNIADANIE 8.45

  OBIAD 12.00 P

  PODWIECZOREK 14.30

10) Minimum programowe od godziny 8.00 do 13.00

11) Korzystanie ze spacerów odbywa się codziennie

12) Sprzątanie pomieszczeń odbywa się w/g ustalonego z woźnymi czasu (w przerwie na spacery, po podwieczorku)

13) Na terenie przedszkola mogą przebywać tylko osoby pracujące lub wizytujące

14) Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu

15) Wszyscy pracownicy dbają o estetykę przedszkola oraz ogrodu, szanują mienie placówki

16) Dbają o bezpieczeństwo dzieci

17) Wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem jaki im został przydzielony.

18) Zgłaszają wszelkiego rodzaju usterki dyrekcji przedszkola

19) Podpisują listę obecności.

Wytworzył:
Udostępnił:
Rosiak Jolanta
(2015-06-16 23:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosiak Jolanta
(2015-06-16 23:07:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki