Nazwa Typ Data Operacja
Bilans 2023 plik 2024-04-26 13:08:35 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat plik 2024-04-26 13:07:52 MODYFIKACJA
Informacja dodatkowa plik 2024-04-26 13:07:51 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 plik 2024-04-26 13:07:44 MODYFIKACJA
Informacja dodatkowa plik 2024-04-26 13:07:43 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 plik 2024-04-26 13:07:39 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat plik 2024-04-26 13:07:38 MODYFIKACJA
Bilans 2023 plik 2024-04-26 13:07:33 MODYFIKACJA
Informacja dodatkowa plik 2024-04-26 13:07:32 MODYFIKACJA
Bilans 2023 plik 2024-04-26 13:07:27 MODYFIKACJA
Rachunek zysków i strat plik 2024-04-26 13:07:26 MODYFIKACJA
Bilans 2023 plik 2024-04-26 13:07:06 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 plik 2024-04-26 13:07:05 MODYFIKACJA
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 plik 2024-04-26 13:06:59 MODYFIKACJA
Bilans 2023 plik 2024-04-26 13:06:58 MODYFIKACJA