Wykaz regulaminów

REGULAMIN MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 1. Przedszkole jest czynne od godziny 7.00 do 17.00.

 2. Personel pedagogiczny pracuje w/g organizacji przedszkola.

 3. Statut przedszkola dostępny jest do wglądu rodziców i znajduje się w kancelarii.

 4. Woźne pracują od godziny 8.00 do 16.00 i 9.00 do 17.00.

 5. Pracownicy kuchni pracują od godziny 7.00 do 15.00.

 6. Intendentka pracuje od godziny 7.00 do 15.00.

 7. Pomoc nauczyciela pracuje od godziny 8.00 do 16.00.

 8. Schodzenie dzieci odbywa się od godziny 7.00 do 8.00.

 9. Posiłki wydawane są według ustalonych godzin:

 • ŚNIADANIE 8.45

 • OBIAD 12.00 P

 • PODWIECZOREK 14.30.

 1. Minimum programowe od godziny 8.00 do 13.00.

 2. Korzystanie ze spacerów odbywa się codziennie oraz w przerwie po obiadowej.

 3. Sprzątanie pomieszczeń odbywa się w/g ustalonego z woźnymi czasu (w przerwie na spacery, po podwieczorku).

 4. Na terenie przedszkola mogą przebywać tylko osoby pracujące lub wizytujące.

 5. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

 6. Wszyscy pracownicy dbają o estetykę przedszkola oraz ogrodu, szanują mienie placówki.

 7. Dbają o bezpieczeństwo dzieci.

 8. Wykonują swoje obowiązki zgodnie z zakresem jaki im został przydzielony.

 9. Zgłaszają wszelkiego rodzaju usterki dyrekcji przedszkola.

 10. Podpisują listę obecności.

 

Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim

Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkół i placówek (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

1.       Ogród przedszkolny jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Miejskiego Przedszkola nr 3.

2.       Przed wejściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego pracownika (stan techniczny sprzętu ,czystość).

3.       Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola lub pracownikowi gospodarczemu.

4.       Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.       Na terenie ogrodu przedszkolnego obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

6.       Zabrania się w szczególności : 

·         w czasie prowadzenia zajęć oraz po zajęciach przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie ogrodu przedszkolnego osobom nieupoważnionym,

·         niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,

·         zaśmiecania terenu,

·         niszczenia zieleni,

·         wprowadzania psów i innych zwierząt ,

·         jazdy na rowerze, skuterach, rolkach.

7.       Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego oraz bezpiecznego poruszania się w wyznaczonym terenie przed każdorazowym wyjściem do ogrodu.

8.       Nauczyciel oraz personel obsługi ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w ogrodzie przedszkolnym.

9.       Dzieci przebywają na terenie wyznaczonym przez nauczycielkę.

10.   W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem.

11.   Osoba odbierająca dziecko z ogrodu zobowiązana jest do osobistego poinformowania  nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.

12.   Zabawki ogrodowe po zakończonej zabawie sprząta po sobie każda grupa.

13.   Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbania o kwiaty ,rośliny znajdujące się na terenie ogrodu.

 

Postanowienie końcowe

 

Zasady powyższego Regulaminu  obowiązują nauczycieli, i innych pracowników przedszkola, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

 

Telefon alarmowy : 112

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Rosiak Jolanta
(2016-07-19 00:04:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosiak Jolanta
(2023-01-07 10:09:27)