Organizacja

  1. Dzienny czas pracy przedszkola od 7.00 do 17.00 ustalony jest przez organ prowadzący na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska i karty zgłoszeń dzieci do przedszkola
  2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie realizowany jest w godz. 8.00-13.00. Pobyt dzieci w przedszkolu w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową jest bezpłatny.

Organizacja pracy oddziałów

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb zainteresowań i uzdolnień.
  2. W przedszkolu jest siedem oddziałów.
  3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób .
  4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 175.

Rok szkolnym 2023/2024:

Grupa I - 3 - latki wychowawcy: Anna Gruszczyńska, Anna Zimoląg

Grupa II - 3, 4 - latki wychowawcy: Iwona Kalina, Iwona Sąsiadek

Grupa III - 4 - latki wychowawcy: Magdalena Instunajd, Natalia Maślak

Grupa IV - 4,5 - latki wychowawcy: Anna Górecka, Mariola Olczak

Grupa V - 5 - latki wychowawcy: Jolanta Bratos, Joanna Pietras

Grupa VI - 6 - latki wychowawcy: Anna Piorun, Elżbieta Pecyna

Grupa VII - 6 - latki wychowawcy: Beata Lesiewicz, Justyna Kińska

Wytworzył:
Udostępnił:
Rosiak Jolanta
(2016-07-19 15:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Zimoląg
(2023-11-20 10:08:28)