Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'visible' => 't', ) element menu 2021-03-31 15:10:26 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-03-31 15:10:26 MODYFIKACJA
array ( 'visible' => 'f', ) element menu 2021-03-31 15:08:09 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-03-31 15:08:09 MODYFIKACJA
array ( 'visible' => 'f', ) element menu 2021-03-31 15:08:06 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-03-31 15:08:06 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Raport o stanie zapewnienia dostępności', 'id_document' => '528427', 'id_data_menu_style' => '11', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Raport o stanie zapewnienia dostępności (id: 212507)', 'visible' => 't', ) element menu 2021-03-31 15:07:42 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-03-31 15:07:42 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Raport o stanie zapewnienia dostępności', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Informacje ogólne (id: 159736)', 'visible' => 't', ) element menu 2021-03-31 15:07:22 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-03-31 15:07:22 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Raport o stanie zapewnienia dostępności', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '5', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Raport o stanie zapewnienia dostępności (id: 212507)', 'visible' => 't', ) element menu 2021-03-31 15:05:20 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2021-03-31 15:05:20 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2021-03-31 15:04:48 UTWORZENIE
Raport o stanie zapewnienia dostępności element menu 2021-03-31 15:00:39 MODYFIKACJA
Raport o stanie zapewnienia dostępności element menu 2021-03-31 15:00:39 MODYFIKACJA